...ANCIEN PRESBYTÈRE

Lourdes Ancien Presbytère Facade Lourdes Ancien Presbytère Plaque Lourdes Ancien Presbytère Statue
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Op 2 maart 1858 ging Bernadette naar de pastorie om zich aan de abt Peyramale, priester van Lourdes voor te stellen en het woord van de Maagd "Que soy era Immaculada Concepciou" (« Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis ») over te dragen.
Een deel van de muur van de oude tuin en de poort waardoor Bernadette naar binnen is gekomen is in goede staat gebleven en U zal er ook een herdenkingsplaat zien.
Dit gebouw is tegenwoordig de « Maison de l'Europe » geworden.

Ons bereiken

ANCIEN PRESBYTÈRE
16 avenue Général Baron Maransin
65100 LOURDESNog geen beoordelingen